TOP
Platba a platební podmínky


A. Platba se zálohou při objednávce min. 5 týdnů před plánovaným pobytem

Hradí se záloha ve výši 50 % z ceny pobytu, která je splatná nejpozději do 7 dní od objednávky, není-li operátorkou specifikováno jinak. Doplatek je nutné uhradit nejpozději 1 měsíc před nástupem. Po obdržení celé platby vám bude zaslán elektronický certifikát/voucher s potvrzením o zaplacení, který vás opravňuje pobyt čerpat.

Převodním příkazem nebo vkladem na účet. Banka: ČSOB, a.s. Číslo účtu: 282128319/0300. Variabilní symbol je číslo vaší objednávky.

Objednávka - krok za krokem

Objednání pobytu je jednoduché. Nyní Vás krok po kroku provedeme systémem objednávky od jejího vyplnění po vystavení certifikátu/voucheru jako potvrzení o zaplacení:

1. Zašlete objednávku pobytu pomocí formuláře. (Dbejte přitom na bezchybné vyplnění e-mailové adresy, na kterou Vám bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky, jakož i informace o platebních metodách a po úhradě elektronický certifikát/voucher.

2. Na Vámi zadanou e-mailovou adresu bude odesláno automatické potvrzení o přijetí objednávky do systému k dalšímu zpracování spolu s uvedením čísla objednávky.

3.Operátorka Vás bude v nejbližším možném termínu kontaktovat (telefonicky nebo e-mailem), potvrdí Vámi žádaný termín a zároveň Vám sdělí konečnou cenu za pobyt.

4.Potvrdíte svůj 100% zájem o pobyt za daných podmínek.

5.Pobyt uhradíte převodem na účet.

7. Po obdržení platby bude na Vaši e-mailovou adresu zaslán elektronický certifikát/voucher s potvrzením o zaplacení, který vás opravňuje pobyt čerpat. Při běžných platebních metodách počítejte se 3 pracovními dny od odeslání/vložení platby na účet.